• เคารพในความคิดบรรพชน แต่ไม่จำเป็นต้องดำเนินรอยตาม หากมันคับแคบ และปัญญาอ่อน
 • ผู้ใหญ่ที่ก้มลงฟังเด็ก ด้วยใจเปิดกว้าง จากผู้ใหญ่ธรรมดา จะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่
 • เป็นชาวบ้านที่ทำงานออกแบบป้ายเป็น ดีกว่าเป็นอาจารย์ที่คุยกับชาวบ้านไม่ได้
 • อย่าลืมอัตราส่วนประเทศมันไม่บาลานต์ จะทำให้เท่ากันต้องใช้เวลา และปรับตัว ปรับวิธีการคิด
 • ความภูมิใจในวิชาชีพของคนญี่ปุ่นถูกฝังไว้ในตัวตั้งแต่เกิด เป็นวัฒนธรรมจนยากแยกออก
 • แม้เป็นอาชีพเล็กๆ ของประเทศก็ตาม ซึ่งคนไทยนั้นมีน้อยมาก และถึงมีก็ถูกกดหัวจากคนรอบข้าง และลดทอนเสรีภาพทางความเห็นไปด้วยทางอ้อม
 • ประเทศพัฒนา วัฒนธรรมหรือทุนนิยมก็ไม่ได้ เพราะไทยไม่รู้จริงทั้งสองอย่าง คิดทำกันแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่ได้เกาะกันเป็นก้อนอยู่ในเลือด
 • แต่อ้างชาติที่อยู่บนผืนธงซึ่งถามไปเถอะไม่มีใครรู้ว่าใครสร้างวิธีคิดนี้ เพียงเกิดมาก็รู้ว่าต้องบูชาธง ดั่งเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิต
 • เรื่องบางเรื่องเราควรโอนอ่อนผ่อนปรนก็จริง แต่เรื่องบางเรื่องสามารถทำให้ประเทศเราเน่าเฟะได้อีก (แม้คนอื่นจะว่าเล็กเหี้ยๆ ก็ตาม)
 • ถ้าคนรุ่นเราไม่ออกมาปกป้องตัวเอง หรือเพื่อน แล้วเด็กที่ตามมา มันจะไปยืนที่ไหน ถ้าผลิตแต่ผู้ใหญ่ใจแคบเต็มประเทศ
 • เมื่อออกมายืนที่แจ้ง คนเห็นชัด คนชอบที่มีน้อยกว่าคนชัง ไม่รู้ว่าบ้านหลังไหนขว้างหินใส่แต่พอไปเคาะแต่ละบ้านถามดู คำตอบคือไม่รู้ทุกหลัง
 • จงอย่าให้ความเป็นชาวบ้านถูกกลืนกินโดยคนที่ปลอมตัวเป็นชาวบ้าน แต่แท้ๆ แล้วเขาเหล่านั้นไม่ได้สนใจอะไรเลยในชาวบ้าน
 • ผมเชื่อว่ารั้วกินได้ คือสังคมที่มีจริง แต่อยู่เมืองหลวงมันทำไม่ได้ เพราะรั้วมันแพง
 • ถ้าแบ่งขายน่าจะเป็นเรื่องที่พอเป็นไปได้ แต่ให้ฟรีๆ ดูจะมองโลกแง่ดีไปหน่อย
 • ผมเห็นสิ่งพิมพ์ไทยเป็นพื้นหลังของงานออกแบบของศิลปินต่างชาติ ผมรู้สึกเศร้านะที่คนอื่นเห็นค่า ประยุกต์ใช้ แต่คนไทยคิดว่ามันเชย
 • ธรรมคำสอนก็เหมือนประโยคบอกเล่า ที่ดูดี เป็นเหตุผล มันแปลงคนไม่ได้หรอก ถ้าไม่ลองทำ เอาแต่เล่าเรียงคำให้งาม
 • ทำงานแล้วมีคนวิจารณ์ด้านลบ ดีกว่าทำงานแล้วผู้คนเฉยเมย ความคิดเห็นอันหลากหลายนั้น จะถูกส่งผ่านให้มนุษย์ชาติตัดสินเอง มิใช่คนๆ เดียว
 • มิใช่กราฟิครุ่น ใหญ่ แค่มีร้านอยู่เชียงใหม่ และคิดว่าเชียงใหม่ไม่ได้ต้องการนักออกแบบที่เก่ง แต่ต้องการนักออกแบบที่มีสามัญสำนึกจำนวนมาก